Avís legal :

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, vídeos i qualsevol altre material, són propietat de Meteosona.com, o dels seus autors, si estan referenciats.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i de les diferents pàgines pertanyents al lloc, són propietat de Meteosona.com.

Els usuaris d’Internet que accedeixen a la Web de Meteosona.com assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de la Web, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’accés i ús. Per aquesta raó, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació de la Web www.Meteosona.com, com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts, o de qualsevol informació no elaborada per Meteosona.com. De manera especial, Meteosona.com rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones conectades per mitjà d’enllaços (links), autoritzats o no, a les pàgines web de Meteosona.com

Només està autoritzat l'ús personal i no comercial de la informació o contingut del lloc web, i fent-ne referència, sempre, al seu origen.

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, la Web de Meteosona.com ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per Meteosona.com

Meteosona.com es reserva el dret a suspendre momentàniament i sense prèvia notificació el lloc web, per motius d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels seus continguts.

El lloc web pot estar suspès o inutilitzat temporalment per causes alienes a la voluntat del titular.En cap cas, Meteosona.com es responsabilitza dels fets.

Tots els drets estan reservats, i susceptibles a ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment.